Ochrana osobních údajů

Aktualizováno dne 18.10.2021

Všeobecné

Těší nás, že používáte stránky tellows a máte zájem o naše služby. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně a přísně dodržujeme pravidla zákonů o ochraně osobních dat, zejména v souladu se zásadami ochrany osobních údajů v Evropské unii.

Toto prohlášení se vztahuje pouze na webovou stránku www.tellows.cz a nezahrnuje internetové stránky jiných poskytovatelů, na něž jsou na stránce www.tellows.cz odkazy. Informace o politice ochrany osobních údajů jiných poskytovatelů naleznete na příslušných internetových stránkách. Ujišťujeme, že ke shromažďování, zpracování a používání Vašich osobních údajů přistupujeme za přísného dodržování všech předpisů na ochranu osobních údajů a s ohledem na výše uvedené zákony. V následující části podrobně objasníme, jaké údaje shromažďujeme, a za jakým účelem.

Osobními údaji se rozumí všechny informace, které lze použít k identifikaci jednotlivce.

Dále budeme vysvětlovat, jaké informace se shromažďují a za jakým účelem.

Sběr a zpracování dat

Tímto potvrzujeme, že shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů probíhá v souladu se všemi právními předpisy o ochraně osobních údajů a je v souladu s výše uvedenými zákony, konkrétně GDPR Art. 6 s. 1 a. To znamená, že zpracováváme údaje pouze v případě oprávněného zájmu podle čl. 6 s. 1 f GDPR (např. Pro analýzu, optimalizaci a ochranu nabídek on-line hlášení) nebo pod povolením zpracování uživatelem (např. Přijímání požadavků).

Máme technická (např. Šifrování SSL), smluvní (např. Dohoda o zpracování dat) a organizační opatření (např. Omezení přístupu), aby byla zajištěna dodržování pravidel GDPR a že data jsou bezpečná z přístupu a manipulace.

K našim webovým stránkám lze přistupovat bez poskytnutí osobních informací. Také jsme přijali opatření k anonymizaci (viz odstavec Google Analytics), tj. Akvizice analýzy dat slouží pouze k vylepšení našich nabídek a neumožňuje žádné závěry o jednotlivcích.

Zpracováváme následující kategorie údajů, které jsou relevantní pro používání webových stránek a služeb tellows a jsou potřebné pro kontaktování:

– hlavní údaje (např. jméno)

– kontaktní údaje (např. telefonní číslo, e-mail)

– údaje o zadávání obsahu (např. záznam textu / komentáře, časy přístupu)

– metadata (například adresa IP)

Spolupráce s třetími stranami

Předávání údajů třetím stranám probíhá pouze v souladu s právními požadavky. Informace předáváme třetím osobám pouze s povolením v souladu s čl. 6 s. 1 GDPR nebo na základě oprávněného zájmu podle čl. 6 s. 1 f GDPR v efektivních a ekonomických operacích v naší firmě.

Schválení zpracovávání informací třetími stranami je vydáno na základě podepsané smlouvy DAV / DPA (smlouva o zpracování dat) podle čl. 28 GDPR.

Přenos do třetích zemí

Přenos nebo zpracování dat do třetích zemí (tj. Mimo EHP (Evropský hospodářský prostor)), s výslovným souhlasem, se vyskytuje pouze tehdy, pokud splňuje zákonnou povinnost nebo nás oprávněně zajímá. Např. při využívání služeb třetích stran. V tomto případě je zpracování údajů založeno na tom, že Komise EU určila, že existuje úroveň ochrany údajů podobná té v EU, že jste nám dali prohlášení o souhlasu nebo že jsme se s poskytovatelem dohodli na standardních smluvních doložkách o ochraně vašich údajů.

Osobní data

Shromažďujeme a ukládáme informace v protokolových souborech v souladu s čl. 6 s. 1 f GDPR (např. K vyřešení případů nesprávného použití nebo podvodu), které váš prohlížeč automaticky pošle nám po požadavcích. Shromažďují se následující údaje:

 • URL odkazujícího uživatele (stránka, ze které byly zpřístupněny hlášení)
 • Typ prohlížeče / -version
 • Použité operační systém
 • Webové stránky prohlížené během návštěvy u řečníků
 • Adresa IP (název hostitele přístupového počítače)
 • Datum a čas požadavku serveru
 • Přenesený objem dat
 • Žádající poskytovatel

Všechny tyto údaje podléhají zvláštní ochraně v souladu s právními předpisy v oblasti ochrany údajů, které zaručujeme prostřednictvím našich technických a povinných opatření. Tyto údaje nelze přiřadit žádné konkrétní osobě. Sloučení těchto dat s jinými zdroji dat nebude provedeno.

Z bezpečnostních důvodů se informace o souboru protokolu ukládají maximálně po dobu 7 dní a poté jsou smazány. Vyhrazujeme si právo ukládat IP adresy po delší dobu pro účely vymáhání práva v případě porušení našich Podmínek používání.

Platforma pro správu souhlasů (CMP)

Naše platforma pro správu souhlasů (CMP) vám, návštěvníkům, dává možnost, abyste se sami rozhodli, zda si přejete udělit souhlas se shromažďováním a zpracováním vašich osobních údajů prostřednictvím technických opatření. V našich CMP transparentně uvádíme, o jaká technická opatření se jedná a kdo je příjemcem vašich údajů. Poukazujeme na to, že některé procesy zpracování údajů jsou nezbytné pro vytvoření a zajištění bezpečnosti našich webových stránek a jsou také technicky nezbytné pro jednotlivé operace zpracování údajů, takže souhlas s tímto zpracováním údajů není možný. Tuto technickou nezbytnost identifikujeme v rámci příslušného zpracování údajů a transparentně vám ji sdělíme prostřednictvím našeho CMP a v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Obsah našich CMP vychází ze stanovených pravidel uvedených v zásadách transparentnosti a souhlasu IAB Europe. Další informace o standardu IAB TCF naleznete na https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/.

Svůj souhlas se zpracováním výše uvedených údajů udělený prostřednictvím naší CMP můžete kdykoli do budoucna odvolat. Změnou posuvníku v CMP zabráníte provádění technických opatření a nastavování souborů cookie. Chcete-li svůj souhlas upravit, klikněte na Nastavení souborů cookie souborů cookie v dolní části následující stránky: Upravit souhlas CMP.

Použití cookies

V této souvislosti se používají také takzvané cookies. Cookies jsou textové soubory, které jsou uložené na počítači návštěvníka internetové stránky a tak umožňují opětovné poznání návštěvníka na anonymním základě. Kdykoliv máte možnost na této webové stránce deaktivovat soubory cookies. Nezapomeňte prosím, že deaktivací cookies dojde k omezení funkčnosti webových stránek. Při vaší návštěvě těchto webových stránek jsou aktuálně nastavené cookies. Pro deaktivaci cookies klikněte zde.

Naše online nabídky jsou také použitelné při vyloučení cookies. Pokud nechcete, aby byly soubory cookie uloženy v počítači, deaktivujte příslušnou možnost v nastavení systému prohlížeče. Uložené soubory cookie mohou být smazány v nastavení systému prohlížeče. Vyřazení souborů cookie může vést k funkčním omezením této online nabídky.

Možnost mít mnoho reklamních cookies online od firem je dána prostřednictvím webové stránky v USA http://www.aboutads.info/choices nebo na evropské webové stránce http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad- choices/

Použití Google Analytics

Tato webová stránka využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics a jejích hlášení k vyhodnocování demografických charakteristik a zájmů. Tato služba je poskytována společností Google, Inc. (dále jen „Google“) 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Tato webová stránka využívá službu pro webovou analýzu Google Analytics a jejích hlášení k vyhodnocování demografických charakteristik a zájmů. Tato služba je poskytována společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google analytics používá tzv. cookies, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu využívání webové stránky. Informace o vašem využívání této stránky (včetně IP adresy) získané pomocí cookies jsou přeneseny na servery společnosti Google v USA a zde uloženy. V případě aktivace funkce anonymizace IP adresy na této webové stránce, bude vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské Unie nebo jiných členských států evropského hospodářského prostoru zkrácena Jen ve výjimečných případech bude na servery společnosti Google v USA přenesena vaše adresa IP celá a zkrácena až tam. V rámci zakázky provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace využívat k vyhodnocování vašeho užívání webové stránky, k vytváření zpráv o aktivitách na stránce pro správce webových stránek a dalším službám týkajícím se aktivit na stránce a jejím využívání.

Provozovatel této webové stránky používá informace získané prostřednictvím zájmově orientované reklamy, jakož i data poskytnutá třetími stranami (např. věk, pohlaví a zájmy) pro účely zjištění dodatečných informací o uživatelích této stránky. Nedochází k využívání žádných osobních údadů, pouze ke statistickému vyhodnocení anonymizovaných datových sad. V rámci služby Google Analytics nebude adresa IP získaná z vašeho prohlížeče spojena s ostatními daty uchovávanými společností Google. Instalaci souborů cookies můžete pomocí odpovídajících nastavení v prohlížeči zabránit; upozorňujeme vás ale, že v takovém případě nebudete moct využívat funkce webové stránky v plné míře. Stejně tak můžete zabránit společnosti Google ve sběru a zpracování údajů o vašem užívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) získaných prostřednictvím souborů cookies tím, že si stáhnete a nainstalujete doplněk pro prohlížeče z následujícího odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Chcete-li upravit nebo zabránit vyhodnocování svých demografických informací nebo zájmů, můžete deaktivovat službu Google Analytics pro zobrazování reklam a přizpůsobit nastavení reklam sítě Google Display Network zde: https://www.google.com/settings/ads

Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat, která jsou generována soubory cookie a souvisejících s používáním těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) společností Google, stejně jako zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici následující odkaz. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Rádi bychom však poukázali na to, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce webu. Použitím našich webových stránek souhlasíte se zpracováním shromážděných údajů společností Google výše uvedeným způsobem a pro výše uvedený účel.

V případě předávání osobních údajů do USA byly se společností Google LLC uzavřeny odpovídající standardní smlouvy EU (odpovídající záruka pro zpracování údajů v mimoevropských zemích). Použité standardní smluvní doložky EU jsou k dispozici na adrese URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Další informace o využívání údajů společnosti Google, možnosti odhlášení a dalších možností naleznete na webových stránkách společnosti Google:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads
http://www.google.com/ads/preferences

Reklamní partneři

Některé z našich poboček mohou používat cookies a webové majáky. Mezi naše reklamní partnery patří Google Adsense, The Reach Group, Adscale / Ströer, Valuebrand, Snigel Web Services, YieldLove a 1337 UGC GmbH.

Tyto reklamní servery nebo reklamní sítě třetích stran využívají technologii pro reklamy a odkazy, které se objevují na sdělovacích prostředcích a jsou odesílány přímo do vašeho prohlížeče. Tím se automaticky zobrazí vaše IP adresa. Jiné technologie (jako jsou soubory cookie, JavaScript nebo web beacons) mohou také využít reklamní sítě třetích stran k měření účinnosti reklamy nebo přizpůsobení zobrazovaného obsahu reklamy.

Shromažďování a zpracování údajů je založeno na oprávněném zájmu podle článku 6 písm. 1 f GDPR a zadáním zpracování dat reklamními partnery (třetími stranami) s uzavřenou DAV / DPA (dále jen „smlouva o zpracování dat“) podle čl. 28 GDPR. tellows nemá přístup nebo kontrolu nad těmito cookies třetích stran.

Další informace o svých postupech ao tom, jak se vyhnout konkrétním praktikám, naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Affiliate. Zásady ochrany osobních údajů se nevztahuje na jiné inzerenty ani weby a nemůžeme kontrolovat jejich aktivity.

Pokud chcete cookies zakázat, můžete to provést pomocí vlastních možností prohlížeče. Podrobnější informace o správě souborů cookie najdete na příslušných webových stránkách prohlížečů pomocí určitých webových prohlížečů.

Third Party and Opt-Out Opportunities for YieldLove, Snigeld Web Ltd. and 1337 UGC GmbH

Jako třetí stranu využíváme společnost SnigelWeb Ltd., která pro naše stránky poskytuje technologie pro zpeněžení. Jejich zásady ochrany osobních údajů a cookies si můžete prohlédnout zde.

A central contradiction possibility for different third-party suppliers in particular US-companies is also attainable under the following link: optout.networkadvertising.org But you can also opt-out separately for each company we work with. Responsible for the data collection and for the delivery of interest based-based online advertising are the following companies on behalf Yieldlove GmbH, Kehrwieder 9, 20457 Hamburg a SnigelWeb Ltd., The Black Church, St. Mary’s Place, D07 P4AX a 1337 UGC GmbH, Am Sägerhof 3, 90596 Schwanstetten:

4w Marketplace
4w Marketplace (www.4wmarketplace.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of 4w Marketplace is 4w Marketplace srl located in Fisciano (Salerno) – 84084 in Via Giovanni Paolo II n.100. In case you would like to prevent 4w Marketplace from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.4wmarketplace.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Adform
Adform (www.adform.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Adform is Adform located in Wildersgade 10B, 1, 1408 Copenhagen, Denmark. In case you would like to prevent Adform from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Opt-out: https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Amazon
Amazon (https://www.aps.amazon.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Amazon publisher services is Amazon publisher services located in Washington – 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210. In case you would like to prevent Amazon publisher services from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_left_sib?ie=UTF8&nodeId=468496

Opt-out: https://www.amazon.com/adprefs/ref=hp_468496_advertisingpref2

AppNexus
AppNexus (https://www.appnexus.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of AppNexus is AppNexus Group located in in New York – 28 W. 23rd Street, New York, New York, 10010. In case you would like to prevent Appnexus from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.appnexus.com/en/company/privacy-policy

Opt-out: https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices

Conversant
Conversant (https://www.conversantmedia.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Conversant is Conversant inc. located in in Chicago (IL) – 101 North Wacker, 23rd Floor Chicago, IL 60606. In case you would like to prevent Conversant from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.conversantmedia.com/legal/privacy

Opt-out: http://optout.conversantmedia.com/

Criteo
Criteo (https://www.criteo.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Criteo is Criteo located in Paris – 32 Rue Blanche – 75009 Paris – France. In case you would like to prevent Criteo from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.criteo.com/privacy/

Opt-out: https://www.criteo.com/privacy/

District M
District M (https://districtm.net) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of District M is District M located in Montreal – 5455 Gaspe Ave #730, Montreal, QC H2T 3B3, Canada. In case you would like to prevent District M from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://districtm.net/en/page/platforms-data-and-privacy-policy/

Opt-out: https://cdn.districtm.ca/optout.html

Doubleclick
Doubleclick (www.doubleclickbygoogle.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Doubleclick is Google located in Ireland Limited, Gordon House, Barrow St Dublin 4 Ireland. In case you would like to prevent Doubleclick from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=en

Facebook
Facebook (www.facebook.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Facebook is Facebook Inc., located in 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. In case you would like to prevent Facebook from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: www.facebook.com/full_data_use_policy

Opt-out: www.facebook.com/ads/preferences

Indexexchange
Indexexchange (www.indexexchange.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Indexexchange is Indexexchange located in New York – 20 W 22nd St. Suite 1101, New York, NY 10010. In case you would like to prevent Indexexchange from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.indexexchange.com/privacy/

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Media.net
Media.net (http://www.media.net/privacy-policy) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Media.net is Media.net Advertising Ltd. located in Dubai – 107/108, DIC Building 5, Dubai Internet City, Dubai, 215028, United Arab Emirates. In case you would like to prevent Media.net from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.media.net/privacy-policy

Opt-out: http://www.networkadvertising.org/choices/

Oath
Oath (https://www.oath.com/) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Oath is Oath (EMEA) Limited located in Dublin – 5-7 Point Square, North Wall Quay. In case you would like to prevent Oath from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://privacy.aol.com/

Opt-out: https://aim.yahoo.com/aim/ie/en/optout/

OpenX
OpenX (https://www.OpenX.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of OpenX is OpenX located in Pasadena – 888 E Walnut St, 2nd Floor, Pasadena CA, 91101, USA. In case you would like to prevent OpenX from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://www.openx.com/legal/interest-based-advertising/

Pubmatic
Pubmatic (https://www.pubmatic.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pubmatic is Pubmatic, Inc. located in Redwood City – 305 Main Street, First Floor, Redwood City, California 94063, USA. In case you would like to prevent Pubmatic from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.openx.com/de_de/privacy-policy/

Opt-out: https://pubmatic.com/legal/opt-out/

Pulsepoint
Pulsepoint (https://www.pulsepoint.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Pulsepoint is Pulsepoint, Inc. located in New York – 360 Madison Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017. In case you would like to prevent Pulsepoint from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.pulsepoint.com/privacy-policy

Opt-out: http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/

Reachnet
Reachnet (https://www.reachnet.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Reachnet is Reachnet DE Ltd. located in Hamburg – Grindelallee 41, D-20146 Hamburg. In case you would like to prevent Reachnet from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.reachnet.de/unternehmen/agb.html

Opt-out: https://adfarm1.adition.com/opt?m=optout&n=73

Rubicon Project
Rubicon Project (https://www.rubiconproject.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Rubicon Project is Rubicon Project, inc. located in Playa Vista – 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Playa Vista, CA 90094, USA. In case you would like to prevent Rubicon Project from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.rubiconproject.com/privacy-policy/

Opt-out: https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/

Primis
Primis (https://www.primis.tech) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Primis is Primis LTD located in 622 Third avenue, McCann New York House 10017 New York City, USA. In case you would like to prevent Primis from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.primis.tech/wp-content/uploads/2018/02/primisPrivacyPolicy2018.pdf

Opt-out: https://web.archive.org/web/20180116234711/http:/live.sekindo.com/utils/cookieOptOut.php

Smaato
Smaato (https://www.smaato.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Smaato is Smaato Ad Services located in Hamburg – Valentinskamp 70, Emporio, 20355 Hamburg, Germany. In case you would like to prevent Smaato from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.smaato.com/privacy/

Opt-out: http://www.youronlinechoices.eu

SmartAdserver
SmartAdserver (https://www.smartadserver.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of SmartAdserver is SmartAdserver located in Paris – 66 Rue de la Chaussée d´Antin, 75009 Paris, France. In case you would like to prevent SmartAdserver from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://smartadserver.com/company/privacy-policy/

Opt-out: http://www.smartadserver.com/diffx/optout/IABOptout.aspx

Sovrn
Sovrn (https://www.sovrn.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Sovrn is Sovrn Holdings, Inc. located in Boulder – 5541 Central Avenue, Boulder, CO 80301. In case you would like to prevent Sovrn from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.sovrn.com/privacy-policy-eu/

Opt-out: https://info.evidon.com/pub_info/15620?v=1&nt=0&nw=false

Ströer SSP
Ströer SSP (https://www.adscale.de) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Ströer SSP is Ströer media Deutschland GmbH located in Köln – 50999 Köln, Ströer-Allee 1. In case you would like to prevent Adscale from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.adscale.de/datenschutz

Opt-out: ih.adscale.de/adscale-ih/oo

Twiago
Twiago (https://www.twiago.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Twiago is Twiago located in Köln – Gustav-Heinemann-Ufer 72b, 50968 Köln. In case you would like to prevent Twiago from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://www.twiago.com/datenschutz/

Opt-out: http://control.twiago.com/privacy.php?lang=0

Mopub
Mopub (https://www.mopub.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Mopub is Twitter, Inc. located in San Francisco – 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, Ca 94103. In case you would like to prevent Moppub from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Opt-out: https://www.mopub.com/legal/privacy/

Inmobi
Inmobi (https://www.inmobi.com) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Inmobi is Inmobi Pte Ltd located in Bangalore – Embassy Tech Square, Kadubeesanahalli Village Outer Ring Road, Varthur Hobli, Bangalore 560103. In case you would like to prevent Inmobi from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: https://www.inmobi.com/privacy-policy/

Opt-out: https://www.inmobi.com/page/opt-out/

Connectad
Connectad (www.connectad.io) uses technologies, to show interest-based advertising to you. Provider of Connectad is Connectad located in Margaretenstrasse 87/11, Vienna, Austria. In case you would like to prevent Connectad from gathering anonymised data you can do so by using the opt-out link below. This Opt-out cookie deletes all gathered information until now and prevents it from collecting any information in the future.

Privacy policy: http://connectadrealtime.com/privacy/

Opt-out: http://sync-eu.connectad.io

OTHER / UNFORESEEN COOKIES

Due to the way in which Internet and websites work, it is possible that we do not always have oversight into the cookies that are placed through our banners by third parties. This is particularly the case when our banners contain embedded elements such as texts, documents, images or film clips that are stored by another party, but that are shown on, in or through our banners.

Should you encounter cookies on this website that fall into this category which we have not mentioned above, please let us know or contact the third party directly and ask which cookies they have placed, what the reason for this is, what the lifetime of the cookie is and in what way they have safeguarded your privacy.

YOUR RIGHTS WITH REGARDS TO YOUR DATA

Yieldlove does not view the banner advertising data it uses as personal data under the applicable law. Likewise, we do not collect or process sensitive personal data such as data on racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, health, or sex life. We also do not knowingly collect data from children under the age of 12.

Pomocí Google AdSense / DoubleClick

Tato webová stránka používá Google AdSense, služba pro včetně reklamy z Google Inc. (“Google”). Google používá AdSense. “Cookies”, Textové soubory, které jsou uloženy v počítači, které nám pomáhají analyzovat, jak uživatelé používají web. Google AdSense používá také tzv webové signály (neviditelné obrázky). Prostřednictvím této webové majáky, informace mohou být vyhodnocena jako návštěvnosti na těchto stránkách. Informace vygenerované cookies a web beacons na použití této webové stránky (včetně vaší IP adresy) a dodávka reklamních formátů jsou přenášeny na server Google v USA a tam uloženy. Tyto informace mohou být předány od Google, aby dodavatelům Googlu dalších. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty jste uložili. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči; Nicméně, jsme se poukázat na, že nemusí být schopni využívat všechny funkce této webové stránky v tomto případě. Používáním těchto stránek souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedené účely.

V případě předávání osobních údajů do USA byly se společností Google LLC uzavřeny odpovídající standardní smlouvy EU (odpovídající záruka pro zpracování údajů v mimoevropských zemích). Použité standardní smluvní doložky EU jsou k dispozici na adrese URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087.

Informace shromážděné společností Google mohou být sdíleny s třetími stranami, smluvně nebo zákonem, společností Google. Společnost Google nepřipojí vaši IP adresu s dalšími uloženými daty.

S odpovídajícími nastaveními ve webovém prohlížeči můžete zabránit ukládání zmíněných souborů cookie do počítače. Existuje však možnost, že obsah těchto webových stránek již nebude možné používat ve stejném rozsahu. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováním osobních údajů společností Google způsobem a za výše uvedenými účely.

Další informace o zásadách ochrany osobních údajů služby Google AdSense naleznete zde

Zde můžete zakázat cookies AdSense Googe: https://www.google.com/settings/ads/anonymous a https://www.google.com/policies/technologies/ads/

Použití Facebook pluginů

Na naší webové stránce najdete odkazy sociální sítě Facebook. Tyto odkazy jsou provozované výlučně společností Facebook Inc. se sídlem 1601 S California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen „Facebook“). V rámci našich webových stránek jsou tyto odkazy identifikovány logem služby facebook nebo frází „Like“ (To se mi líbí). Pokud uživatel na jeden z těchto odkazů klikne, moduly plugin se aktivují a prostřednictvím internetového prohlížeče uživatele naváží přímé spojení se serverem služby Facebook. Za předpokladu, že je uživatel v moment kliknutí na jeden ze zmíněných odkazů přihlášen do svého účtu u služby Facebook, informace o jeho návštěvě našich stránek bude přeposlána na server sítě Facebook. Facebook poté může údaj o vaší návštěvě našich stránek přiřadit k vašemu účtu. Tyto informace jsou monitorovány a ukládány službou Facebook. Pokud si nepřejete, aby byly údaje o vaší osobě takto shromažďovány, odhlaste se před kliknutím na odkaz ze svého účtu u služby Facebook. Vestavěné funkce odkazů služby Facebook se aktivují teprve po kliknutí na příslušný odkaz, nikoli samotnou návštěvou našich stránek. Informace o tom, za jakým účelem a v jakém rozsahu Facebook shromažďuje a zpracovává osobní údaje, popř. informace o souvisejících právech a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí, najdete v sekci o ochraně údajů na stránkách služby Facebook (https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation).

Pokud nejste členem Facebooku, stále existuje možnost, že společnost Facebook zjistí a uloží vaši adresu IP. Je podle Facebooku uložena pouze anonymní adresa IP. Další informace o shromažďování a využívání údajů společností Facebook a vašich příslušných právech a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v sekci ochrany osobních údajů na Facebooku.

Použití Facebook Remarketing-Pixel & Custom Audiences

Naše stránka využívá Facebook Pixel společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA. Pomocí Remarketing-Pixels může sociální síť Facebook používat návštěvníky našich internetových stránek jako cílovou skupinu pro reklamy Facebook Ads. S jeho pomocí můžeme sledovat akce uživatelů poté, co uvidí nebo kliknou na reklamu na Facebooku. Můžeme tak zaznamenávat účinnost reklamy na Facebooku pro statistické účely a výzkum trhu. Takto zaznamenaná data nemůžeme přiřadit k jednotlivému uživateli. Za tímto účelem se na vašem počítači ukládá soubor cookie Facebooku. Další informace o rozsahu a účelu shromažďování dat a o dalším zpracování a využívání údajů ze strany Facebooku a také o možnostech nastavení ochrany soukromí naleznete v zásadách ochrany osobních údajů na Facebooku na stránkách https://facebook.com/policy.php a https://www.facebook.com/ads/settings.

Můžete společnosti Facebook i jejím partnerům umožnit zapnutí reklam na Facebooku i mimo něj. Pro tyto účely může být navíc na vašem počítači uložen soubor cookie. Souhlas mohou vyslovit pouze uživatelé starší 13 let. Pokud jste mladší, obraťte se prosím o radu na svého zákonného zástupce.

Tyto webové stránky využívají Retargeting-Pixel Custom Audiences sociální sítě Facebook. Facebook Pixel je součást kódu zabudovaného do naší stránky. Umožňuje zobrazovat konverze (ukazuje, jaká zařízení návštěvník stránek použil k provedení určité akce), vytvářet okruh podobných zákazníků, tzv. „lookalike audiences“ (s cílem zacílení reklamy na uživatele s podobným zájmovým profilem jako ostatní zákazníci) a vytvářet podrobné ucelené statistiky používání webové stránky. Pokud navštívíte naši stránku, Facebook Pixel se přímo připojí na servery Facebooku. Server Facebooku je poté informován o vaší návštěvě naší stránky a Facebook tuto informaci následně přiřadí k vašemu osobnímu facebookovému profilu. Další informace o shromažďování a používání vašich osobních dat prostřednictvím Facebooku, spolu s vašimi právy a dalšími možnostmi, najdete zde: https://cs-cz.facebook.com/about/privacy/. Funkci můžete deaktivovat dle zde uvedeného postupu: https://cs-cz.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink. Za tímto účelem musíte mít registrovaný účet na Facebooku.

Google Fonts

Zahrnujeme fonty („Google Fonts“) poskytované společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, abychom optimalizovali míru načítání webových stránek. Integrace těchto webových písem se provádí voláním serveru, obvykle serverem Google v USA. Webové stránky, které jste navštívili, budou přeneseny na server. Také adresa IP prohlížeče, kterou návštěvník této webové stránky používá, je uložen společností Google. Zásady ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://www.google.com/policies/privacy/ a odhlášení na adrese: https://adssettings.google.com/authenticated.

Knihovna Google pro Ajax a jQuery

K optimalizaci rychlosti načítání webových stránek používáme knižnici JavaScript společnosti Ajax a jQuery. V tomto případě jsou knihovny programů načteny ze serverů společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google), konkrétně Google CDN. Pokud jste již použili jQuery na jiné stránce CDN Google, váš prohlížeč použije kopii uloženou v mezipaměti. V opačném případě budou požadované informace staženy. Tímto způsobem bude navštívená webová stránka odeslána na server Google. Adresa IP vašeho zařízení je také uložena společností Google. Další informace naleznete na adrese https://cloud.google.com/cdn/?hl=cs a https://www.google.com/policies/privacy/?hl=cs. Chcete-li zabránit spuštění JavaScript, můžete nainstalovat blokátor jazyka JavaScript.

Google reCAPTCHA

Na našich webových stránkách používáme službu Google reCAPTCHA (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Díky programu reCAPTCHA chceme zkontrolovat, zda zadávání údajů na našich webových stránkách (např. v kontaktním formuláři) provádí člověk nebo automatizovaný program. ReCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých příznaků. Tato analýza začíná automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu reCAPTCHA vyhodnocuje různé informace (například adresu IP, délku návštěvy na webu nebo pohyb myši uživatele). Údaje shromážděné během analýzy jsou předány společnosti Google.

ReCAPTCHA analýzy probíhají zcela na pozadí. Návštěvníkům webových stránek není sděleno, že taková analýza probíhá.
Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 lit f Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem chránit své webové stránky před zneužívajícími automatizovanými web crawlery a spamem.

Další informace o službě Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na následujících linkách:
https://policies.google.com/privacy?hl=cs a https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html

Google Maps

K ilustraci umístění adres používá službu Google Maps poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů naleznete na stránce https://www.google.com/policies/privacy/ a odhlášení na adrese: https://adssettings.google.com/authenticated

Informace o vašem používání našich webových stránek (např. vaše IP adresa) se přenášejí na servery společnosti Google v USA a ukládají se tam, když vyvoláte ty podstránky, na kterých je integrována mapa Google Maps. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby vaše data byla přiřazena k vašemu profilu Google, musíte se odhlásit z uživatelského účtu Google. Google ukládá vaše údaje (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily používání a vyhodnocuje je. Máte právo vznést námitku proti vytváření těchto uživatelských profilů a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.
Společnost Google Ireland Limited zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU tím, že přijímá a souhlasí s tzv. standardními smluvními doložkami EU o ochraně údajů.
Pokud nesouhlasíte s budoucím předáváním svých údajů společnosti Google v souvislosti s používáním Map Google, máte také možnost zcela deaktivovat webovou službu Mapy Google vypnutím aplikace JavaScript v prohlížeči. Mapy Google, a tedy ani zobrazení map na těchto webových stránkách, pak nelze používat.
Tyto operace zpracování jsou prováděny pouze v případě udělení výslovného souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

OpenStreetMap

Tato stránka používá mapový nástroj s otevřeným zdrojovým kódem „OpenStreetMap“ (OSM) prostřednictvím rozhraní API. Poskytovatelem je nadace OpenStreetMap Foundation. Abyste mohli využívat funkce OpenStreetMap, je nutné uložit vaši IP adresu. Tato informace se obvykle přenáší na server OpenStreetMap a ukládá se tam. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv.

Použití OpenStreetMap je v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a snadné lokalizace námi uvedených míst na webových stránkách. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Používáním našich webových stránek souhlasíte se zpracováním údajů společností OpenStreetMap. Provádění zpracování údajů službou OpenStreetMap lze zabránit deaktivací Javascriptu ve vašem prohlížeči. Tím však zabráníte zobrazení mapy OpenStreetMap.
Více informací o zpracování uživatelských dat naleznete na stránce o ochraně osobních údajů OpenStreetMap a zde http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Legal_FAQ.

Tlačítka pro sdílení na sociálních sítích na blogu tellows

Na našem blogu používáme službu ShareThis, která poskytuje nástroje pro sdílení na sociálních sítích. ShareThis shromažďuje informace prostřednictvím technických souborů cookie umístěných v prohlížeči, pixelových značek, hlaviček HTTP (nebo jiných komunikačních protokolů) a identifikátorů prohlížeče. Nepoužívají se žádné flashové soubory cookie ani jiné lokálně uložené objekty (LSO), které by umožňovaly obejít volbu uživatele o odhlášení. ShareThis shromažďuje registrační informace a údaje o používání. Data o používání shromažďuje a používá technické údaje týkající se některých vašich prohlížení k zobrazování personalizovaných reklam, poskytování analýz a modelování dat na základě sdílení v sociálních sítích.

Společnost ShareThis v žádném okamžiku neshromažďuje kontaktní údaje, jako je vaše jméno, adresa, telefonní číslo, adresa, údaje o kreditní kartě nebo cokoli jiného, co by nám nebo našim klientům umožnilo vás přímo kontaktovat. Společnost ShareThis sdílí údaje o používání, včetně segmentů publika, s inzerenty, vydavateli a dalšími datovými partnery (všichni dále jen „naši zákazníci“) za účelem reklamy založené na zájmech, analýzy a modelování dat.

Soubory cookie používané v souvislosti se službou ShareThis mají dobu uložení až 9 měsíců.
Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti ShareThis na adrese HTTPS://SHARETHIS.COM/PRIVACY/.

SSL šifrování

tellows používá šifrování SSL pro zabezpečení a chrání přenos citlivého obsahu, například požadavků, které pošlete provozovateli webu. Šifrované připojení můžete rozpoznat změnou řádku adresy prohlížeče z „http: //“ na „https: //“ a symbolu zámku na liště prohlížeče.

Pokud je povoleno šifrování SSL, údaje, které nám předáte, nelze číst třetími stranami.

OpenID přihlášení

Žádná registrace se nevyžaduje k účasti ve fóru tellows. Komentáře lze zaslat jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel. Služba OpenID může být použita k registraci. Tímto způsobem je existující účet jiné služby (např. Google) propojen s webovou stránkou tellows prostřednictvím systému ověřování. Na webových stránkách tellows není vytvořen samostatný účet. Propojení účtu pomocí OpenID umožňuje další možnosti komentářů a nastavení účtu na sdělovacích prostředcích. Uživatelé OpenID jsou registrováni na e-mailové adrese propojeného účtu. E-mailová adresa musí být vždy přístupná uživateli, aby mohla být kontaktována pro případné dotazy ze strany řečníků. Použití neplatné e-mailové adresy není povoleno.

Údaje zadané při registraci budou použity za účelem použití webových stránek. Uživatelé mohou být informováni e-mailem o informacích týkajících se webových stránek nebo informací o registraci, jako jsou změny v rozsahu nabídky nebo technické okolnosti. Skladování je založeno na našich oprávněných zájmech, stejně jako na ochraně uživatele před zneužitím a dalším neoprávněným použitím.

Spolužáci v sociálních sítích

Abychom s vámi mohli komunikovat také na sociálních sítích a informovat vás o našich službách, jsme tam zastoupeni vlastními stránkami. Pokud navštívíte některou z našich stránek na sociálních sítích, neseme společnou odpovědnost s poskytovatelem příslušné platformy sociálních sítí ve smyslu čl. 26 GDPR, pokud jde o operace zpracování, které jsou tím vyvolány a týkají se osobních údajů.

Nejsme původním poskytovatelem těchto stránek, ale pouze je využíváme v rámci možností, které nám příslušní poskytovatelé nabízejí.

Z opatrnosti proto upozorňujeme, že vaše údaje mohou být zpracovávány i mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Používání proto pro vás může znamenat rizika v oblasti ochrany údajů, protože může být obtížnější chránit vaše práva, např. na informace, výmaz, námitku atd. a zpracování v sociálních sítích často probíhá přímo pro reklamní účely nebo pro analýzu chování uživatelů ze strany poskytovatelů, aniž bychom to mohli ovlivnit. Pokud jsou profily užívání vytvářeny poskytovatelem, jsou často používány soubory cookie nebo je chování při užívání přímo přiřazeno k vašemu vlastnímu profilu člena sociálních sítí (pokud jste zde přihlášeni).

Popsané zpracování osobních údajů probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě našeho oprávněného zájmu a oprávněného zájmu příslušného poskytovatele, abychom s vámi mohli včas komunikovat nebo vás informovat o našich službách. Pokud musíte jako uživatel udělit souhlas se zpracováním údajů u příslušných poskytovatelů, odkazuje právní základ na čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR ve spojení s čl. 7 GDPR.

Vzhledem k tomu, že nemáme přístup do databází poskytovatelů, upozorňujeme, že je nejlepší uplatnit svá práva (např. na informace, opravu, výmaz atd.) přímo u příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování vašich údajů v sociálních sítích a možnost využití práva na námitku nebo odvolání (tzv. opt-out) jsou uvedeny níže u příslušného poskytovatele námi využívaných sociálních sítí:

Facebook
(Co-) správce pro zpracování údajů v Evropě:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Zásady ochrany soukromí (Zásady ochrany osobních údajů):
https://www.facebook.com/about/privacy.
Odhlášení a reklamní preference:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
Společnost Facebook zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU tím, že přijímá a souhlasí s tzv. standardními smluvními doložkami EU o ochraně údajů.
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
(Spolu)zodpovědný za zpracování údajů v Evropě:
Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.
Zásady ochrany soukromí (Zásady ochrany osobních údajů):
http://instagram.com/legal/privacy/.
Odhlášení a reklamní preference:
https://www.instagram.com/accounts/privacy_and_security/
Společnost Instagram zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů platné v EU tím, že přijímá a souhlasí s tzv. standardními smluvními doložkami EU o ochraně údajů.

LinkedIn
(Spolu)správce pro zpracování údajů v Evropě:
LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Irsko.
Zásady ochrany osobních údajů:
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Odhlášení a reklamní preference:
https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Twitter
Správce údajů v Evropě:
Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko.
Zásady ochrany osobních údajů:
https://twitter.com/en/privacy.
Informace o vašich údajích:
https://twitter.com/settings/your_twitter_data.
Odhlášení a reklamní preference:
https://twitter.com/personalization

Komentáře ve fóru

Když přidáte nebo ohodnotíte komentář ve fóru, vaše IP adresa bude uložena. Jedná se o bezpečnostní opatření, pokud někdo zveřejní nelegální obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V tomto případě mohou být řečníci stíháni za obsah. Proto nás zajímá identita autora komentáře.

Je možné si objednat čísla stránek. Chcete-li tak učinit, musíte zadat svou e-mailovou adresu. Obdržíte e-mail s potvrzením o ověření, že jste vlastníkem zadané e-mailové adresy. Můžete se kdykoli odhlásit od oznámení. E-mail s potvrzením obsahuje pokyny.

Právo na informace

Kdykoliv máte právo na informace o údajích, jež jsou o Vaší osobě uloženy. Máte-li jakékoli další dotazy týkající se tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů nebo pokud si přejete získat více informací k jednotlivým bodům, můžete kdykoli kontaktovat našeho inspektora ochrany osobních údajů na e-mailové adrese datenschutzATtellows.de (AT nahraďte znakem @).

Právo na odstranění komentáře k telefonnímu číslu

Na tellows.cz může každý uživatel přidávat komentáře k libovolnému telefonnímu číslu. Tyto komentáře představují stanovisko zadavatelů komentáře k příslušnému telefonnímu číslu, a nikoliv stanovisko společnosti tellows.cz Proto jsme vytvořili způsob, jak komentáře odstranit. Pod každým komentářem se nachází pole s textem „Nahlásit komentář jako spam“. S jednoduchým kliknutím na toto tlačítko dojde k přímému odstranění komentářů vztahujících se k příslušnému číslu. V takovém případě je nutné nás informovat emailem na adrese kontaktATtellows.de o žádosti o odstranění. Registrovaní uživatelé sdělovacích prostředků mají možnost komentovat požadavek na odstranění do 48 hodin. Pokud nebude provedeno žádné důvěryhodné prohlášení, bude komentář odstraněn. Další informace o odstraňování komentářů pro registrované uživatele naleznete zde.

Právo na výmaz

Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2;
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.

Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.

Toto právo se nevztahuje na to, že zpracování je nezbytné pro vymazání („právo být zapomenut“). To zahrnuje následující požadavky:

 • výkon práva na svobodu projevu a informace;;
 • splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

 • subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Abychom mohli uplatnit právo na omezení zpracování, může se subjekt údajů kdykoliv kontaktovat pod datenschutzATtellows.de (nahradit AT s @).

Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že:

 • zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a
 • zpracování se provádí automatizovaně.

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Právo vznést námitku

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

Kontaktujte prosím datenschutzATtellows.de pro námitku (nahraďte AT s @).

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud rozhodnutí:

 • nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů;
 • povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo
 • založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

V případech uvedených v odst. 2 písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Toto právo může postižená osoba kdykoli uplatnit tím, že se obrátí na odpovědnou osobu.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

niž jsou dotčeny jakékoliv jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, má každý subjekt údajů právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno toto nařízení.

Právo na účinný soudní prostředek

Aniž je dotčena jakákoli dostupná správní či mimosoudní ochrana, včetně práva na podání stížnosti u dozorového úřadu podle Článek 77, má každý subjekt údajů právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle tohoto nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s tímto nařízením.

Otázky týkající se soukromí

Pokud by vám mohly vzniknout další otázky nebo připomínky týkající se předmětu ochrany osobních údajů, obraťte se na nášho důvěrníka pro ochranu osobních údajů Christian Anton v datenschutzATtellows.de (nahraďte AT za @).

Použití dat v aplikacích sdělovacích prostředků

tellows využívá předložených komentářů a hodnocení od platformy tellows k vyhodnocení telefonních čísel v aplikacích. V tomto procesu nejsou použity nebo uloženy žádné osobní údaje autorky komentáře. Pouze předložené komentáře a výsledné hodnocení se používají k kategorizaci telefonních čísel. Žádosti založené na těchto informacích řídí řečníci a třetí strany pracující ve smluvním vztahu.

Aby bylo zajištěno plné rozšíření prvků „tellows pro Caller ID“ a „tellows – reverzní vyhledávání“, které se týkají iPhone, je potřeba během instalace vytvořit tři nové kontakty ve smartphonu. V těchto kontaktech jsou seznamy skóre uloženy a uživatelům poskytne informace o typu a hodnocení nežádoucího volajícího. Během instalace je vyžadován souhlas s přístupem ke kontaktům smartphonu. Osobní kontakty a data nejsou přístupné. Podrobné podmínky používání aplikací pro iPhone naleznete zde.

https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseapp

Informační hlášení o Androidu „tellows – Caller ID & Block“ registruje příchozí hovory a přenáší telefonní číslo na řečníky, aby je porovnala s černým seznamem av případě potřeby je zablokovala. Podrobné podmínky použití aplikace Android naleznete zde.

https://www.tellows.co.uk/c/about-tellows-uk/terms-of-use/#termsofuseappandroid